Uitnodiging Trilunch

Trilations biedt u een inspirerende lunch aan waarbij we samen met Prof. dr. Van Hootegem een omgevingsscan zullen maken van een wereld (van organisaties) in verandering. Hierbij gaan we o.a. uit van volgende stelling en vragen:

  • De omgeving waarbinnen we werken evolueert van stabiel naar Volatiel, waarin Onzekerheid regeert en de vragen Complex en Ambigu zijn.
  • Evolueren we naar een nieuwe war for talent of gaat de helft van de jobs sneuvelen door de aangekondigde disruptieve digitalisering?
  • Het internet der dingen en 3D-printing, lanceert dat wel degelijk een nieuwe economie?
  • Hoe moeten/kunnen wij daar als overheid op inspelen?

We graven uiteraard dieper en speuren samen naar de contouren van de noodzakelijke organisatietransformatie. Het Nieuwe Werken en het Nieuwe Organiseren zullen in versneld tempo hun beslag moeten krijgen. De productiviteit zal vooral bij kenniswerk(ers) moeten opveren. En wat dan met het Nieuwe Management?

Zekerheden vallen weg, slechts één blijft overeind: De beproefde recepten zijn aan herziening toe.
Ontdek mee hoe transformationeel leiderschap de gids zal zijn in deze boeiende maar dwingende VUCA-wereld!

Spreker

Prof. Dr. Geert Van Hootegem

Prof. Dr. Geert Van Hootegem is hoogleraar aan de KULeuven en doceert er arbeids- en organisatie-sociologie en veranderingsmanagement. Voordien was hij onder meer aan de Nijmegen Business School verbonden en kende de Universiteit Antwerpen hem de prestigieuze Francqui-leerstoel toe. Geert Van Hootegem probeert via publicaties, interviews en inspirerende, maar ook uitdagende lezingen om organisaties te overtuigen “Anders te Organiseren & Beter te Werken”.

A challenge is the perfect occasion to transform a problem into an opportunity
Frank Sels Account Manager
Shaping, advising, leading and motivating a team is key to exceed company objectives.
Bridging the gaps between business and IT, customers and suppliers paves their road to success.
Peter Tordeur Senior Program Manager
Our aim is to be the preferred business partner of our customers, by providing innovative, added value services with our committed consultants.
Luc Janssens CEO

Related content

Is the Belgian energy market ready for residential VPP’s?

Read more